bác sĩ nguyễn trương băng tuyền

Bác sĩ NGUYỄN TRƯƠNG BĂNG TUYỀN

Chuyên khoa: Da liễu

Bác sĩ Nguyễn Trương Băng Tuyền hiện là bác sĩ cố vấn chuyên môn của Laboratorios BABÉ (VIGO) và THE ACG Việt Nam

Quá trình công tác

  • Năm 2019 – 2022: Bác sĩ da liễu – Phòng khám chuyên khoa da liễu DRH Clinic.
  • Tháng 2/2022 – Tháng 11/2022: Bác sĩ da liễu – Lakshmi Beauty Clinic.
  • Tháng 9/2021 – nay: Bác sĩ cố vấn – THE ACG Việt Nam.
  • Tháng 5/2022 – nay: Bác sĩ cố vấn chuyên môn của nhãn hàng Laboratorios BABÉ – Công ty TNHH TMDV XNK THE VIGO.
  • Tháng 12/2022 – nay: Bác sĩ da liễu – Viện thẩm mỹ TT LIN Beauty.